Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(13/05/2019)

Theo tinh thần Công văn số 1514/VPUBND-KTN ngày 01/04/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham gia, phối hợp thực hiện Chương trình“Vì Môi trường xanh quốc gia năm 2019” theo kế hoạch 44 ngày 18/3/2019 của của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đề nghị các đơn vị đề xuất, giới thiệu 10-15 doanh nghiệp tiêu biểu, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường để tham gia Chương trình “Vì Môi trường xanh quốc gia 2019” theo các tiêu chí sau :

Tiêu chí 1: Thực hiện công nghệ sản xuất sạch, an toàn

Công nghệ ít /không có chất thải

Môi trường sản xuất sạch sẽ, trong lành, thuận tiện cho người lao động

Sử dụng nguyên liệu sạch. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu.

Tiết kiệm năng lượng hóa thạch. Tăng cường sử dụng năng lượng tái sinh.

Tái sủ dụng phế liệu, chất thải.

Tiêu chí 2: Không gây ô nhiễm môi trường, không hủy hoại tài nguyên thiên nhiên

Thực hiện đầy đủ các quy định về đánh giá tác động môi trường, cám kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Không có những tác động hủy hoại tài nguyên thiên nhiên.

 Xử lý triệt để các chất thải rắn, chất thải nguy hại.

Có hệ thống xử lý nước thải. Nước thải xả ra bên ngoài đạt quy chuẩn môi trường.

Có hệ thống xử lý khí thải,bụi, mùi, tiếng ồn. Khí thải, bụi, mùi xả ra bên ngoài đạt quy chuẩn môi trường.

Tiêu chí 3: Có đóng góp thiết thực và thành tích trong công tác bảo vệ môi trường

Có những đóng góp thiết thực (công trình, vật tư, kinh phí) cho hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phượng.

Có quan hệ tốt với chính quyền và cộng đồng địa phương.

Thành tích do Đảng, Nhà nước, Chình Phủ trao tặng

 Thành tích do các tổ chức chính trị, Đoàn thể xã hội, Bộ ngành, Tỉnh/thành phố trao tặng.

Ý kiến đánh giá của các cơ quan thông tấn  báo chí, khách hàng trong và ngòai nước.

Tiêu chí 4: Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật

Đảm bảo tiến lương, bảo hiểm cho người lao động.

Không vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh.

Đóng thuế đúng quy định, đúng thời gian

Thực hiện cạnh tranh lành mạnh, trung thực trong sản xuất kinh doanh.

Sở Tài nguyên &Môi  trường sẽ tổng hợp, lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu gửi về Ban Tổ chức Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam để tham gia Chương trình “Vì Môi trường xanh quốc gia năm 2019” tổ chức tại Hà Nội vào ngày 22/06/2019.

Các đề xuất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) trước ngày 08/05/2019 theo địa chỉ số 837, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Điện thoại: 02963.854144 hoặc 0903015626 (gặp Đ/c Phùng Thị Thảo), địa chỉ email:thao.tnmtangiang@gmail.com .

 

Trang1 trong 8
2
trong 8
3
trong 8
4 trong 8
5 trong 8
6 trong 8 7 trong 8 8 trong 8

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn