Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Sự kiện trong tuần
Skip portlet Portlet Menu
Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2019 (14/05/2019) Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 theo đề nghị của BCĐ biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tại Công văn số 6300/BCĐSVSTVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 theo điều kiện thực tế của địa phương trước ngày 14 tháng 6 năm 2019 (không quá 3 công trình) với Tiêu chí, điều kiện tuyển chọn sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019 như sau:
Các tin đã đưa:

Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ lấy ý kiến đóng góp cho nền tảng IPPLATFORM (10/05/2019)
Triển khai thực hiện Công văn số 61/VSHTT-ĐTTT ngày 17/4/2019 của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ về việc xin ý kiến vận hành thử nghiệm Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPLATFORM);

Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2019 (14/05/2019)
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 theo đề nghị của BCĐ biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tại Công văn số 6300/BCĐSVSTVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 theo điều kiện thực tế của địa phương trước ngày 14 tháng 6 năm 2019 (không quá 3 công trình) với Tiêu chí, điều kiện tuyển chọn sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019 như sau:

Chương trình ‘ Vì môi trường xanh quốc gia 2019” (13/05/2019)
Theo tinh thần Công văn số 1514/VPUBND-KTN ngày 01/04/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham gia, phối hợp thực hiện Chương trình“Vì Môi trường xanh quốc gia năm 2019” theo kế hoạch 44 ngày 18/3/2019 của của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đề nghị các đơn vị đề xuất, giới thiệu 10-15 doanh nghiệp tiêu biểu, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường để tham gia Chương trình “Vì Môi trường xanh quốc gia 2019” theo các tiêu chí sau :
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn