Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Huyện Ủy Thoại Sơn về định hướng hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng : 07/01/2021
Tác giả :
A+ A- In

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với Huyện ủy Thoại Sơn về công tác tổ chức triển khai thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2016-2020 và định hướng hoạt động cho giai đoạn 2021-2025.

Buổi làm việc với sự chủ trì của đồng chí Tầng Phú An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đồng chí Phạm Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy Thoại Sơn với sự tham gia của các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ về các phòng, ban chuyên ngành của huyện Thoại Sơn.  Sau khi nghe đại diện Huyện ủy Thoại Sơn báo cáo về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 và đề ra các định hướng, giải pháp cho giai đoạn 2021-2025, ý kiến thảo luận của 2 bên, lãnh đạo của Sở khoa học và Công nghệ và Huyện ủy Thoại Sơn đã thống nhất sẽ tiến tới ký kết hợp tác thực hiện một số nội dung như sau:

1. Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất gạo đạt thương hiệu gạo An Giang.

2. Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể bong bóng cá Thoại Sơn; nhãn hiệu tập thể khô cá lóc.

3. Triển khai thực hiện Đề tài KHCN cấp quốc gia: xây dựng bảo tàng ảo/số hóa 3D các hiện vật khai quật được tại khu di tích văn hóa Óc Eo.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế (theo Quyết định 2338/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh) và nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

5. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khoa học công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp Thoại Sơn khát vọng vươn lên.

T.Tùng