Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Ngày đăng : 25/05/2021
Tác giả : - Nguồn: HT
A+ A- In

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 1949/VPUBND-KTN ngày 28/4/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Nhằm tiếp tục động viên phong trào nghiên cứu sáng tạo trên địa bàn tỉnh, đồng thời, thực hiện rà soát, lựa chọn những công trình tiêu biểu, đáp ứng các yêu cầu tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn việc đăng ký tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí và điều kiện tuyển chọn công trình, giải pháp sáng tạo khoa học  và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật

- Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do Bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/6/2021 (Không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng sáng tạo Việt Nam).

- Có giá trị khoa học, giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống.

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

2. Hồ sơ đề nghị tuyển chọn

Hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đề nghị tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 phải có đủ các thành phần sau:

 a. Báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 (theo mẫu đính kèm) có ký tên của tác giả (nhóm tác giả), dài không quá 04 trang a4 và xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó: Tóm tắt thuyết minh nội dung cơ bản công trình; Tình hình, kết quả ứng dụng vào sản xuất, đời sống, hiệu quả kinh tế và giá trị làm lợi (bằng tiền nếu có).

b. Ảnh của tác giả (nhóm tác giả), kích thước 9cm x12cm.

c. Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có).

d. Clip về công trình, giải pháp khoa học (nếu có).

e. Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đề nghị tuyển chọn

Quý cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị tuyển chọn về Sở Khoa học và Công nghệ (số 269A Nguyễn Thái Học, P Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) trước ngày 10/6/2021.

4.  Hình thức tuyển chọn

Hết thời hạn nộp hồ sơ đề nghị tuyển chọn (ngày 10/6/2021), Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành tổng hợp, chủ trì phối hợp với Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét lựa chọn và tham mưu UBND tỉnh các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện để đăng ký với Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành sách vàng sáng tạo Việt Nam theo đúng quy định.

Mẫu báo cáo tóm tắt được đăng tải tại Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ An Giang http://sokhcn.angiang.gov.vn/. tại mục Tin vắn.