Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Xét duyệt thuyết minh dự án “Hỗ trợ công nhận lưu hành giống lúa được chọn tạo ở tỉnh An Giang”

Ngày đăng : 19/05/2021
Tác giả : - Nguồn: Ngân Giang
A+ A- In

Chiều ngày 11/5/2021, tại Hội trường, Sở khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh dự án Hỗ trợ công nhận lưu hành giống lúa được chọn tạo ở tỉnh An Giang do PGS.TS. Huỳnh Quang Tín chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ chủ trì.

Hội đồng do TS. Đào Minh Sô (Phó trưởng Bộ môn Chọn tạo giống cây trồng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam) làm Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Thị Lang (Viện trưởng Viện Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL) và TS. Trần Đình Giỏi (Trưởng Bộ môn Di truyền và Chọn giống, Viện lúa ĐBSCL) làm Ủy viên phản biện, các thành viên Hội đồng đến từ Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Đại học An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu đến từ Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp và đại diện các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham dự Hội đồng.

* Mục tiêu chung:

Hỗ trợ công nhận lưu hành và phát triển các giống lúa ưu tú do nông dân chọn tạo nhằm gia tăng lợi ích sản xuất và khuyến khích người dân tham gia nghiên cứu để cải tiến sản xuất.

* Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện hồ sơ công nhận lưu hành 4-5 giống lúa (trong đó có 3 giống kế thừa kết quả giai đoạn 1 là: AG1, TC7, HNOE1).

- Có ít nhất 2 giống lúa được công nhận lưu hành và 4 giống lúa được bảo hộ.

- Sản xuất 200 kg hạt giống cấp siêu nguyên chủng/giống đối với các giống được công nhận lưu hành.

- Đào tạo 20 nông dân và cán bộ kỹ thuậ  t về các nội dung lai tạo, chọn tạo giống mới, sản xuất hạt giống; công tác khảo nghiệm (VCU, DUS) và công nhận lưu hành giống lúa mới.

* Sản phẩm dự kiến:

- Sản phẩm về giống lúa:

+ Hoàn thiện hồ sơ công nhận lưu hành 4-5 giống lúa mới;

+ Có ít nhất 2 giống được công nhận lưu hành;

+ Có ít nhất 4 giống được bảo hộ;

- Sản phẩm về chuyển giao công nghệ và đào tạo:

+ 200 kg hạt giống SNC/giống được công nhận lưu hành;

+ Hội thảo thực địa mô hình sản xuất giống lúa mới.

- Sản phẩm về khoa học, đào tạo:

+ 20 nông dân và cán bộ kỹ thuật được tập huấn, đào tạo về chọn tạo giống lúa; về công tác khảo nghiệm giống lúa (VCU, DUS) và công nhận lưu hành giống lúa mới;

+ 1-2 bài báo khoa học đăng tạp chí ngành (có chỉ số ISSN)

Sau khi nghe PGS.TS. Huỳnh Quang Tín – chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt thuyết minh, các thành viên Hội đồng đã có những đóng góp cụ thể cho nội dung, phương án triển khai, hiệu quả/lợi ích kinh tế, phương án phát triển sản phẩm sau khi dự án kết thúc,….nhằm hoàn chỉnh thuyết minh. Hội đồng thống nhất thông qua thuyết minh, tuy nhiên, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm cần chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng và nộp thuyết minh hoàn chỉnh về Sở Khoa học và Công nghệ để tiến hành các bước tiếp theo./.