Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả nghiệm thu nhiệm vụ cơ sở “Khảo sát quy trình ủ trấu và rơm rạ với nấm Trichoderma làm giá thể để gieo mạ”

Ngày đăng : 06/01/2021
Tác giả :
A+ A- In

Vào chiều ngày 31/12/2020, tại phòng họp Sở Nông nghiệp & PTNT AN Giang, 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức họp hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, tên nhiệm vụ “Khảo sát quy trình ủ trấu và rơm rạ với nấm Trichoderma làm giá thể để gieo mạ”. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Khuyến nông An Giang. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Võ Thanh Mạnh.

Hội đồng gồm: ThS. Trần Anh Dũng, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch hội đồng. Ths Văn Viễn Lương, Khoa Nông nghiệp và TNTN, trường Đại học An Giang, Ủy viên phản biện 1; Ths. Cao Vĩnh Thông, Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Ủy viên phản biện 2; Ths. Phan Thị Yến Nhi, PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên; ThS.Trần Thanh Tuyến, GĐ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên; ThS. Nguyễn Minh Trang, Chuyên viên Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên kiêmThư ký khoa học; CN. Lý Hoài Anh, Chuyên viên Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, thư ký hành chính. Cùng dự có Đại diện đại diện đơn vị chủ trì Trung Khuyến nông và chủ nhiệm nhiệm vụ.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện, ý kiến của phòng khoa học công nghệ và môi trường, ý kiến của hai ủy viên phản biện, ý kiến của các thành viên hội đồng, Phó Chủ tịch hội đồng kết luận chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa lại báo cáo tổng kết theo góp ý của thành viên hội đồng như bổ sung mục tiêu và nội dung nghiên cứu, các loại giá thể để làm mạ và so sánh hiệu quả,   chỉnh sửa lại hình thức và format theo mẫu quy định, bổ sung tóm lược, trình bày lại nội dung nghiên cứu theo mục tiêu, bổ sung kết quả điều tra nông dân có làm mạ, bổ sung thêm cách xử lý rơm rạ, bổ sung thêm phần lược khảo tài liệu của các loại vật tư dung trong thí nghiệm; phân tích, đánh giá nguyên nhân vì sao đống ủ không đạt nhiệt độ và ẩm độ; kiến nghị cần cụ thể hơn để phục vụ công tác khuyến nông. Chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa lại báo cáo và nộp lại cho sau 15 ngày kể từ ngày 31/12/2020. 

Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả đề tài và bỏ phiếu chấm điểm đạt loại        khá với 82, 5/100 điểm

NV