Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hội nghị triển khai các văn bản lĩnh vực khoa học và công nghệ tại thành phố Long Xuyên

Ngày đăng : 30/10/2020
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 27/10/2020, tại phòng họp 1 - Văn phòng Thành ủy thành phố Long Xuyên, UBND thành phố Long Xuyên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020. Đến tham dự có hơn 60 đại biểu là đại diện của lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố; UBND 13 xã phường cùng các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ nông dân trên địa bàn.

Nội dung tập huấn gồm 04 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Trình tự thủ tục hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu.

Chuyên đề 2: Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang (ban hành kèm theo Quyết định 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh).

Chuyên đề 3: Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh).

Chuyên đề 4: Giới thiệu một số hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tại Trung tâm CNSH và một số công nghệ có thể chuyển giao vào sản xuất.

Chuyên đề 5: Giới thiệu các mô hình, tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Buổi hội nghị đã giúp các đại biểu có cơ hội tìm hiểu, nắm những thông tin cơ bản về nhãn hiệu, tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng như một số hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN đã thực hiện và ứng dụng trên địa bàn tỉnh An Giang, từng bước nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong hoạt động KH&CN, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ngân Giang