Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hướng dẫn pha dung dịch rửa tay khô sát khuẩn

Ngày đăng : 16/03/2020
Tác giả :
A+ A- In

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệp an giang) hướng dẫn pha dung dịch rửa tay khô sát khuẩn (theo khuyến cáo của WHO)