Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài “Thử nghiệm mô hình trồng dưa hấu (Citrullus lanatus) trên đất ruộng bằng phương pháp leo giàn ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang”

Ngày đăng : 24/03/2020
Tác giả :
A+ A- In

Sáng ngày 20/3/2020, tại Hội trường UBND huyện Phú Tân, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân thành lập Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở “Thử nghiệm mô hình trồng dưa hấu (Citrullus lanatus) trên đất ruộng bằng phương pháp leo giàn ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang” do Trạm Khuyến nông Phú Tân chủ trì, KS. Lương Mỹ Phương chủ nhiệm.

Hội đồng do Ông Trương Minh Nhàn – PCT UBND huyện Phú Tân chủ trì, ông Trần Hữu Lộc – PTP Kinh tế - Hạ tầng huyện làm Phó Chủ tịch, cùng các thành viên khác đến từ Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Trồng trọt & BVTV, Hội Nông dân, Ban Tuyên giáo huyện, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ cùng tham dự.

KS. Lương Mỹ Phương trình bày báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính đạt được của đề tài như: đã đánh giá xác định được giống dưa hấu không hạt Mặt trời đỏ trồng giàn thích hợp điều kiện canh tác huyện Phú Tân, xác định nghiệm thức cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất là trồng với mật độ cây cách cây 60 cm, khẳng định mô hình trồng dưa hấu không hạt Mặt trời đỏ trồng giàn cho hiệu quả kinh tế cao hơn mô hình trồng dưa hấu không hạt Mặt trời đỏ trên mặt đất và cao hơn hiệu quả trồng lúa trong cùng mùa vụ, đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng khẳng định hiệu quả mô hình trồng dưa hấu không hạt Mặt trời đỏ trồng giàn vụ Đông Xuân cao hơn vụ Hè Thu.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả, kết hợp nghiên cứu hồ sơ báo cáo nghiệm thu trước đó, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được và thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu này, xếp loại khá.

MK