Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng, dầu

Ngày đăng : 20/05/2021
Tác giả : - Nguồn: TT
A+ A- In

Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay có hơn 500 cơ sở kinh doanh xăng, dầu. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng, dầu; qua đó đã kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu, góp phần bảo vệ quyền và lợi ít chính đáng của người tiêu dùng.

Nội dung đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu tại 11 cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

Kết quả thanh tra cụ thể như sau:

- Về thủ tục hành chính: Các cơ sở kinh doanh đều có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu.

- Về đo lường: Kiểm tra sai số đo lường đối với 37 cột đo xăng, dầu đang sử dụng kinh doanh. Kết quả: Ghi nhận 09 cột đo xăng, dầu của 06 tổ chức có sai số đo lường vượt với sai số lớn nhất cho phép đối với kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa (> 0,5%), Đoàn thanh tra đã yêu cầu 06 trường hợp trên thường xuyên theo dõi cột đo xăng, dầu không được để sai số vượt mức 0,75% hoặc tiến hành đăng ký kiểm định lại.

- Về chất lượng: Kiểm tra 13 mẫu xăng, dầu bằng máy test nhanh. Kết quả tất cả các mẫu xăng, dầu đã kiểm tra có chỉ số RON (Octan) và chỉ số Xêtan đạt yêu cầu; Ngoài ra, Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy 05 mẫu xăng RON 95 –III và 06 mẫu dầu DO 0,05S gửi kiểm tra chất lượng. Kết quả: 01 mẫu dầu DO 0,05S có chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 1:2015/BKHCN ngày 11/11/2015 và Thanh tra Sở đã lập Biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức vi phạm.

- Về nhãn hàng hóa: 11 cơ sở được thanh tra thực hiện ghi nhãn trên cột đo nhiên liệu theo đúng quy định.

- 01 cơ sở đổi tên doanh nghiệp nên không tiến hành thanh tra (Công ty TNHH Một Thành Viên xăng dầu Thật Nhung, địa chỉ: Xà Lan HGi-5768-H, ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân).

Qua kết quả thanh tra cho thấy đa số các cơ sở được thanh tra đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu. Trong thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tiếp tục thực hiện công tác thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.