Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ngày đăng : 13/07/2020
Tác giả :
A+ A- In

Sáng ngày 9/7/2020, tại Hội trường khách sạn Hòa Bình 2, Liên minh hợp tác xã tỉnh An Giang đã tổ chức buổi hội nghị sơ kết 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; công bố quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, Liên minh Hợp tác xã đã giới thiệu trang web của Liên minh cho các hợp tác xã và đại biểu tham dự.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam về việc đầu tư xây dựng các dự án chợ trên địa bàn tỉnh An Giang và công bố quyết định kết nạp các thành viên mới và thành viên chính thức.

Sơ kết kế hoạch hợp tác giữa Liên minh với Sở Khoa học vả Công nghệ giai đoạn 2019- 2020, một số việc đã được thực hiện như sau:  

Về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: Sở đã tổ chức Hội nghị trao quyền sử dụng “Nhãn hiệu chứng nhận An Giang” cho 08 đơn vị đầu tiên đăng ký sử dụng NHCN An Giang. Sau đó, Sở KH&CN đã trao quyền sử dụng NHCN An Giang cho 06 HTX trên địa bàn tỉnh: HTX Nông nghiệp Vĩnh Thắng, An Bình và Vĩnh Bình (sản phẩm Gạo an toàn), HTX Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Chợ Mới (sản phẩm nước ép xoài), Hợp tác xã làm vườn bến Bà Chi, HTX Nông nghiệp Long Bình (sản phẩm xoài các loại).

Sở cũng đã hỗ trợ chi phí đăng ký ban đầu nhãn hiệu tập thể “HTX. NÔNG SẢN AN TOÀN KIẾN AN - CHỢ MỚI” của Hợp tác xã Nông sản An toàn Kiến An - Chợ Mới, số tiền 2.500.000 đồng; thanh lý hợp đồng đăng ký nhãn hiệu tập thể “HTX TRÁI CÂY GAP CÙ LAO GIÊNG” của Hợp tác xã Sản xuất GAP Bình Phước Xuân, số tiền 2.500.000 đồng.

Về tập huấn, hội thảo giới thiệu thiết bị công nghệ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN đã tổ chức 03 buổi kết nối cung cầu tại Trung tâm, với chủ đề:

- Giới thiệu một số công nghệ điều khiển tự đông trong nông nghiệp.

- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Ứng dụng một số công nghệ sấy nông sản, thực phẩm.

Về xây dựng hợp tác xã sản xuất rượu nho rừng tại thị trấn óc eo, huyện Thoại Sơn: Trung tâm đã hoàn thiện quy trình sản xuất rượu nho rừng. Tuy nhiên, trong năm 2019 chưa chọn được hợp tác xã triển khai thực hiện.

Về công tác hỗ trợ chính sách và đầu tư cho HTX: Sở KHCN đã tổ chức Hội thảo KH&CN và nâng cao năng lực, hiệu quả của doanh nghiệp trong năm 2019 với 90 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 50 đại biểu là các doanh nghiệp và HTX.

Sở cũng đã phúc đáp đề nghị hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất cây con giống rau tại HTX Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang” của HTX sản xuất rau an toàn Bình Thạnh theo Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh: dự án đáp ứng về đối tượng, lĩnh vực, điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND. Tuy nhiên, cần nghiên cứu các tiêu chí hỗ trợ và mức hỗ trợ dự án được quy định để hoàn chỉnh nội dung thuyết minh dự án cho phù hợp.

Thuận lợi: Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở, công tác phối hợp thực hiện hoạt động với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được tiến hành đồng bộ trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và tập huấn và hội thảo giới thiệu thiết bị công nghệ trong thời gian qua được triển khai rộng rãi đến các HTX trong tỉnh.

Khó khăn: Công tác vận động sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang chưa thu hút được sự tham gia của nhiều HTX trên địa bàn.

Các hợp tác xã chưa tham gia đầy đủ trong các buổi tập huấn.

Công tác phối hợp giữa 2 bên chưa chặt chẽ, nên một số nội dung chưa hoàn thành cũng như chưa đạt hiệu quả cao.

Kế hoạch triển khai năm 2020 giữa Liên minh Hợp tác xã với Sở KH&CN

- Tiếp tục phối hợp giữa Sở KH&CN với Liên minh HTX được chặt chẽ hơn trong việc tổ chức các cuộc Hội nghị, Hội thảo, tập huấn cho các HTX trong tỉnh. Về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, kết nối cung cầu, đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ,… cụ thể như:

- Tổ chức 04 buổi hội thảo kết nối cung cầu.

- Hỗ trợ xây dựng HTX sản xuất rượu nho rừng tại huyện Thoại Sơn.

- Phối hợp vận động các HTX sử dụng NHCN An Giang trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX.

- Hỗ trợ tư vấn đổi mới thiết bị công nghệ cho các hợp tác xã trên địa bàn theo Quyết định 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019.

- Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn HTX thực hiện các dự án được hỗ trợ theo Quyết định số 71/2019/QĐUBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Hỗ trợ các Hợp tác xã  đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất, nâng cao giá trị và tham gia Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang.

NV