Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng : 08/09/2020
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả như sau:

(1) Về thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 và Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang: hỗ trợ triển khai thực hiện 47 dự án, trong đó có 10 dự án hỗ trợ về ứng dụng, đổi mới công nghệ thuộc nhóm ngành cơ khí chế tạo và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao với tổng kinh phí hỗ trợ là 10,08 tỷ đồng, nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) hỗ trợ là 2,30 tỷ đồng (chiếm 22,82%), nguồn xã hội hóa là 7,78 tỷ đồng (chiếm 77,18%).

(2) Về thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang: hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ 78 nhãn hiệu cá thể trong nước, nhãn hiệu cá thể ngoài nước, 04 kiểu dáng công nghiệp, 04 nhãn hiệu tập thể, 01 sáng chế, 01 giải pháp hữu ích với tổng kinh phí hỗ trợ là 113.000.000 đồng. Đồng thời phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn về thực thi quyền Sở hữu trí tuệ và phối hợp với Trường Đại học Luật TP. HCM tổ chức lớp đào tạo chuyên sâu về SHTT cho đối tượng cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đặc sản địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

(3) Về thực hiện Kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020: Hỗ trợ 15 doanh nghiệp áp dụng công cụ nâng cao năng suất, chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

(4) Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Duy trì website www.atte.vn hoạt động ổn định, bổ sung vào cơ sở dữ liệu các sản phẩm chào mua và chào bán, đến nay đã chào bán 630 sản phẩm. Tổ chức: 10 cuộc Hội thảo giới thiệu thiết bị công nghệ, một số mô hình, sản phẩm và tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội; 01 Phiên chợ giới thiệu sản phẩm thành tựu KH&CN và 08 phiên kết nối cung cầu tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh với hơn 1163 đại biểu tham dự.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, cùng với sự nỗ lực, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CCVC, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận chính sách về Quy định hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang; hỗ trợ ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ: chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cá thể, tập thể, sáng chế; các doanh nghiệp xây dựng mô hình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng và hỗ trợ doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia. Đồng thời duy trì website www.atte.vn hoạt động ổn định nhằm giới thiệu cho tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu các sản phẩm công nghệ hỗ trợ thuộc nhiều ngành khác nhau./.

 

Ngân Giang