Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở dự án NTMN “Xây dựng mô hình sản xuất gạch không nung xi măng - cốt liệu từ nguyên liệu sẵn có thay thế gạch nung tại tỉnh An Giang”

Ngày đăng : 13/01/2021
Tác giả :
A+ A- In

Vào ngày 8/1/2021, tại phòng họp của Nhà máy Vật liệu xây dựng Tân Kỷ (xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Sở khoa học & Công nghệ An Giang tổ chức họp hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện Dự án Nông thôn miền núi “Xây dựng mô hình sản xuất gạch không nung xi măng - cốt liệu từ nguyên liệu sẵn có thay thế gạch nung tại tỉnh An Giang”. Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Tân Kỷ. Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lư Minh Sĩ .

Hội đồng gồm ThS Phan Thị Yến Nhi, PGĐ Sở KH&CN An Giang, Chủ tịch Hội đồng, KS Trần Anh Quân, PGĐ Trung tâm thẩm định, Sở Xây dựng, Ủy viên phản biện 1. ThS. Văn Thanh Bình,  Phó Trưởng phòng Điều hành Dự án - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị An Giang, Ủy viên; KS. Trịnh Thanh Xuân, Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ, Ủy viên; KS. Châu Kim Liên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, huyện Tri Tôn, Ủy viên;  CN. Huỳnh Văn Minh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn, Ủy viên;  KS Lý Thị Thanh Tuyến, chuyên viên Phòng KT ngành, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên; ThS Nguyễn Ngọc Mộng Kha, Phó Phòng QLKH, Sở KH&CN Ủy viên, ThS Lê Trần Như Thảo, chuyên viên P. QLKH, Ủy viên kiêm thư ký khoa học; ThS. Nguyễn Hoàng Nhựt Lynh, chuyên viên P. QLKH, Thư ký Hành chính.

Sau khi nghe chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện, ý kiến của các ủy viên phản biện, ý kiến của các thành viên hội đồng, chủ nhiệm dự án giải trình các câu hỏi do các thành viên hội đồng đặt ra, Chủ tịch hội đồng kết luận chủ nhiệm dự án có hàm lượng khoa học công nghệ đạt yêu cầu, sử dụng công nghệ rung ép để sản xuất là công nghệ tiến bộ và sử dụng được nguồn phụ phế phẩm tại chỗ tuy nhiên dự án cần chỉnh sửa lại báo cáo tổng kết theo góp ý của thành viên hội đồng để hoàn chỉnh hơn như viết gọn lại phần tóm tắt kết quả thực hiện, lược bỏ những phần thừa; bổ sung kết quả đánh giá tổng quan tình hình sản xuất gạch không nung tại An Giang và tình hình nguồn nguyên liệu để sản xuất; chỉnh lại các số liệu bị chênh nhau trong báo cáo tóm tắt và báo cáo chính thức; bổ sung tài liệu tập huấn cho chủ lò gạch và danh sách 4 lớp tập huấn, bổ sung tài liệu tham khảo, chuyển phần đánh giá hiệu quả kinh tế tại địa phương trước và sau dự án và khả năng nhân rộng kết quả dự án về báo cáo tổng kết chính; cập nhật số lượng nhà máy gạch không nung trên địa bàn tỉnh , sản lượng và giá thành gạch không nung hàng năm do các nhà máy sản xuất ra; đánh giá thêm về tính đồng đều của sản phẩm, độ hao hụt, ưu và khuyết điểm của sản phẩm gạch kích thước nhỏ; bổ sung hướng dẫn kỹ thuật cho người sử dụng để đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình, bổ sung căn cứ pháp lý, hồ sơ ĐTM, Phòng cháy chữa cháy, văn bản chấp thuận điạ điểm và cho gia hạn thực hiện dự án….

Chủ nhiệm dự án cần nhanh chóng chỉnh sửa lại báo cáo tổng kết và nộp lại cho Sở KH&CN trước ngày 20/1/2021, trước  khi trình ra Bộ KH&CN để hoàn tất thủ tục thanh quyết toán. Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả Dự án và bỏ phiếu chấm điểm đạt loại khá với  85,29 /100 điểm.

NV