Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá đặc tính sinh trưởng và năng suất của cây khoai môn (Colocasia esculenta L.) được trồng từ củ của cây cấy mô và củ do dân để giống tại huyện Chợ Mới”

Ngày đăng : 18/05/2020
Tác giả :
A+ A- In

Chiều ngày 14/5/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang đã thành lập Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở “Đánh giá đặc tính sinh trưởng và năng suất của cây khoai môn (Colocasia esculenta L.) được trồng từ củ của cây cấy mô và củ do dân để giống tại huyện Chợ Mới” do Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp An Giang chủ trì, Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang chủ quản, ThS. Trần Thanh Tuyến chủ nhiệm, được hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện từ ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh An Giang.

Hội đồng do ông Trương Kiến Thọ - PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT làm chủ tịch, cùng các thành viên đến từ Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học An Giang, Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt & BVTV và Phòng KHKT & Môi trường của Sở Nông nghiệp & PTNT cùng tham dự.

Đề tài đã tiến hành thí nghiệm tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới nhằm so sánh đặc tính sinh trưởng, sâu bệnh hại, năng suất và hiệu quả kinh tế của 02 mô hình trồng cây khoai môn có nguồn gốc khác nhau (củ giống từ cây cấy mô từ phòng thí nghiệm của Trường Đại học An Giang và củ giống do nông dân để theo phương pháp truyền thống tại huyện Chợ Mới). Theo đó, các thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 6 nghiệm thức (02 nhân tố giống x 03 công thức phân bón) x 03 lần lặp lại/nghiệm thức gồm 2 hàng, mỗi hàng 20 cây).

Sau 18 tháng thực hiện, kết quả nghiên cứu đã khẳng định mô hình trồng khoai môn có nguồn gốc từ cây cấy mô có đặc tính sinh trưởng, sâu bệnh hại, năng suất và hiệu quả kinh tế đều vượt trội hơn mô hình còn lại, cụ thể năng suất chênh lệch giữa 2 mô hình là 3.095kg/1.000m2 và 2.380kg/1.000m2; công thức phân bón cho hiệu quả cao nhất trên cả 2 mô hình là 250N:450P2O5:900K2O. Từ kết quả nghiên cứu này, nhóm thực hiện đã xây dựng được quy trình trồng cây khoai môn từ củ của cây cấy mô, đăng 01 bài báo trên tạp chí khoa học của Trường Đại học An Giang.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trong vòng 20 phút, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và thống nhất thông qua kết quả nghiên cứu với số điểm khá cao 86,6/100 điểm, xếp loại khá./.

MK