Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng : 01/06/2021
Tác giả :
A+ A- In

Trong 6 tháng đầu Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thực hiện được 02 cuộc thanh tra và 04 lượt tiếp công dân và giải quyết đơn kiến nghị phản ánh, cụ thể như sau:

- Thực hiện cuộc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế tại 03 cơ sở. Qua kết quả thanh tra cho thấy các cơ sở được thanh tra đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và an toàn bức xạ đối với thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế.

- Triển khai thực hiện cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng dầu. Kết quả: Đã tiến hành thanh tra đối với 11 tổ chức; ghi nhận 06 tổ chức có sử dụng cột đo xăng dầu sai số đo lường vượt với sai số lớn nhất cho phép đối với kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa (>0,5%), Đoàn thanh tra đã yêu cầu 06 trường hợp trên thường xuyên theo dõi cột đo xăng dầu không được để sai số vượt mức 0,75% hoặc đăng ký kiểm định lại; Đoàn mua 05 mẫu xăng RON 95-III, 06 mẫu dầu DO 0,05S gửi thử nghiệm đánh giá chất lượng. Kết quả: 01 mẫu dầu DO 0,05S có chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 1:2015/BKHCN (Đoàn thanh tra đang xử lý vụ việc).

- Thực hiện 04 lượt tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị phản ánh nội dung chủ yếu về hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa “Thanh lan” và “Bà Giáo Thảo”. Tất cả những yêu cầu kiến nghị phản ánh của người dân đã được Thanh tra Sở tiếp nhận và xem xét giải quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, Thanh tra Sở còn tham gia phối hợp công tác với Đoàn kiểm tra Liên ngành tỉnh, kiểm tra mặt hàng xăng dầu lưu thông trên thị trường (theo QĐ 2621/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh) đối với: 09 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, Đoàn lấy 09 mẫu xăng RON 95-III và 08 mẫu dầu DO 0,05%S gửi thử nghiệm. Kết quả: 01 mẫu xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (vụ việc Đội QLTT số 1 giải quyết theo thẩm quyền); Phối hợp Phòng Quản lý chuyên ngành và Phòng Quản lý Khoa học giám sát 14 dự án, tổ chức nghiệm thu 01 dự án, thẩm định, giám sát cấp phép hoạt động X quang 07 cơ sở; Phối hợp Chi cục TCĐLCL thực hiện cuộc khảo sát chất lượng xăng, dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường năm 2021, cuộc khảo sát chất lượng và nhãn hàng hóa đối với mặt hàng trà và cà phê lưu thông thị trường năm 2021 và . Kết quả cụ thể Chi cục TCĐLCL báo cáo và cuộc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 tiêu cự kính mắt.

Trong thời gian tới Thanh tra Sở sẽ tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt; đồng thời phối hợp với các đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo chức năng; các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu; Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh./.

TT