Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài “Tuyển chọn các giống lúa mùa nổi chất lượng cao phù hợp điều kiện tỉnh An Giang”

Ngày đăng : 31/07/2020
Tác giả :
A+ A- In

Chiều ngày 20/7/2020, tại phòng họp Sở, Sở khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Tuyển chọn các giống lúa mùa nổi chất lượng cao phù hợp điều kiện tỉnh An Giang” do Trường Đại học An Giang chủ trì, TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân chủ nhiệm.

Hội đồng do ThS. Tầng Phú An – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch, cùng các thành viên Hội đồng đến từ Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Tập đoàn Lộc Trời, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang, Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Tri Tôn, Văn phòng UBND tỉnh và sở Khoa học và Công nghệ cùng tham dự.

Sau hơn 03 năm thực hiện, đề tài đạt được một số kết quả nổi bật như sau: thu thập 153 dòng LMN, từ đó thí nghiệm xác định được trong đó có 67 dòng ngắn ngày và còn lại là các dòng dài ngày; chọn được 2 dòng có năng suất cao là CM28 (2,29 tấn/ha) và CM47 (1,88 tấn/ha), thành phần dinh dưỡng gạo sát trắng của CM28 là B1 0,15mg, E 1,17mh/kg, amylose 24,2%; CM47 là B1 3,34mg/kg, E 0,14mg, amylose 23,6%; đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ LMN (đã xây dựng quy trình chế biến sản phẩm gạo lức – muối mè, gạo lứt – đậu đỏ, bánh gạo lứt); đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển LMN gắn kết phát triển du lịch tỉnh An Giang; xây dựng video clip về nghiên cứu bảo tồn LMN phục vụ phát triển du lịch,…

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, kết hợp nghiên cứu hồ sơ đề nghị đánh giá kết quả đề tài trước đó, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, xếp loại khá.

Kết quả sau khi nghiệm thu dự kiến chuyển giao cho Sở nông nghiệp & PTNT; UBND các huyện Tri Tôn, Chợ Mới, Châu Phú, An Phú và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang có nhu cầu tiếp nhận, chuyển giao ứng dụng theo quy định.

MK