Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 - 2021 (lần 2)

Ngày đăng : 12/01/2021
Tác giả : - Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học
A+ A- In

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 - 2021 (lần 2). Cụ thể như sau:

I. Đề tài thông báo tuyển chọn:

1. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất, xây dựng Đề án Làng văn hóa bốn dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer phục vụ du lịch”;

2. Đề tài “Di truyền chọn giống lươn (Monopterus albus) bố mẹ hậu bị cải thiện tính trạng tăng trường, tỷ lệ sống, màu sắc lươn giống từ nguồn lươn bố mẹ thu ngoài tự nhiên”.

II. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/02/2021.

III. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

3.1 Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: 02 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử được ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu), được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong, bên ngoài ghi rõ:

(1) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

(2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

(3) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;

(4) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3.2. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

(1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

(2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ    (Mẫu 06-ĐĐK);

(3) Thuyết minh đề tài (Mẫu 07-TMĐTCN đối với đề tài khoa học và công nghệ; Mẫu 08-TMĐTXH đối với đề tài khoa học xã hội);

(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì (Mẫu 11-LLTC);

(5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu 12-LLCN);

(6) Văn bản xác nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu dự kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang (Mẫu 50-GĐN);

(7) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện (nếu có) (Mẫu 13-PHNC);

(8) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (nếu có);

(9) Bảng báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm (nếu có).

3.3. Lưu ý:

Hồ sơ được xem là hợp lệ bắt buộc phải có các thành phần từ (1) đến (6);  nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp) và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung.

Hồ sơ không hợp lệ sẽ không được xem xét tuyển chọn và không gửi trả lại.

IV. Nơi nhận hồ sơ:

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang.

Các files biểu mẫu liên quan được đăng trên website có địa chỉ: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Hoạt động quản lý KH&CN.

Kết quả tuyển chọn sẽ được đăng trên website có địa chỉ nêu trên thay cho văn bản thông báo đến từng đơn vị, cá nhân dự tuyển.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, điện thoại: 0296.3854.662 hoặc email theo địa chỉ: qlkhag@gmail.com./.

Đính kèm Bảng tổng hợp danh mục.

Phòng Quản lý khoa học

Tài Liệu đính kèm:Tải về