Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hội nghị đánh giá chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 khu vực phía Nam

Ngày đăng : 20/11/2020
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 16/11/2020 vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 khu vực phía Nam tại Hội trường UBND tỉnh An Giang. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì.

Đến tham dự Hội nghị có khoảng 200 người; trong đó Đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo phòng chuyên môn Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương;Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối nông thôn mới, Sở công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế; Chủ thể OCOP tiêu biểu của các địa phương. Lãnh đạo Các viện, trường: Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học An Giang; Trường Đại học Cần Thơ; Lãnh đạo Hiệp hội, doanh nghiệp: Hiệp hội nước mắm truyền thống; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; Tập đoàn Central Group tại Việt Nam; Saigon Co.op; Một số đơn vị tư vấn triển khai Chương trình OCOP;..

Mục đích của Hội nghị là Đánh giá chung kết triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 của cả nước và khu vực phía Nam; Trao đổi, thảo luận về cơ chế, chính sách và giải pháp triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2018 – 2020, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tới; Xác định một số định hướng, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện Chương trình OCOP trong giai đoạn 2021- 2025.

Tham gia Hội nghị, các đại biểu được nghe các bài tham luận: (1)  Kết quả triển khai Chương trình OCOP tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai; (2) Vai trò của Hợp tác xã trong phát triển sản phẩm OCOP ở các tỉnh phí Nam; (3) Phát triển sản phầm OCOP gắn với dịch vụ du lịch nông thôn và Làng văn hóa du lịch.

Phát biểu tổng kết Hội nghị,  Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã nhấn mạnh Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP theo 6 nhóm sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ đặc sắc, truyền thống và có lợi thế ở mỗi địa phương, theo hướng phát huy nội lực (trí tuệ sáng tạo, lao động, nguyên liệu, văn hóa địa phương...), gia tăng giá trị, gắn với cộng đồng. Với những phẩm đã được đánh giá, phân hạng: tiếp tục hỗ trợ các chủ thể nâng cấp, hoàn thiện về sản phẩm, tập trung vào: đổi mới và cải thiện công nghệ, quy trình kỹ thuật; mở rộng vùng nguyên liệu tại địa phương; quản lý chất lượng sản phẩm; hoàn thiện bao bì, nhãn mác theo quy định và phù hợp với yêu cầu của thị trường; sử dụng và khai thác thương hiệu cộng đồng. Tập trung hỗ trợ, rà soát, lựa chọn sản phẩm gắn với lợi thế, thế mạnh của địa phương, ưu tiên các ý tưởng sản phẩm mới, đặc biệt là sản phẩm chế biến, chế biến sâu, sản phẩm truyền thống; Hỗ trợ hình thành và khai khai phương án sản xuất kinh doanh để phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị; Xây dựng liên kết sản xuất gắn với vùng nguyên liệu địa phương. Nâng cao năng lực và nhận thức của các chủ thể OCOP về: năng lực về quản trị; kỹ năng đổi mới, sáng tạo về sản phẩm; quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; kỹ năng về bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm; kiến thức về sở hữu trí tuệ; tăng cường sử dụng và khai thác thương hiệu cộng đồng các sản phẩm nông thôn…Nhân dịp này, UBND tỉnh An Giang trao Giấy công nhận 37 (trong đó có 11 sản phẩm đạt 4 sao và 26 sản phẩm đạt 3 sao) sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng cho các chủ thể ngay tại hội nghị.

HT