Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả tuyên truyền khoa học và công nghệ trong 06 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng : 08/06/2021
Tác giả : - Nguồn: HT
A+ A- In

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 08/01/2021 về tuyên truyền khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2021 và đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Tuyên truyền trên Báo An Giang

Đã phối hợp thông tin đăng 07 bài viết tuyên truyền những kết quả khoa học và công nghệ về: (i) Nhiều sản phẩm dược liệu, đặc sản An Giang phục vụ Tết; (ii) Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện; (iii) Xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; (iv) Cảnh giác các mặt hàng dầu nhờn động cơ đốt trong nghi vấn giả và không đảm bảo chất lượng; (v) Thông tin về 02 doanh nghiệp tại tỉnh An Giang đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020 gồm Công ty TNHH Đông Dược Xuân Quang và Công ty CP xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang; (vi) Hiệu quả dự án ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm; (v) Xây dựng thương hiệu tôm càng xanh toàn đực ở An Giang; (vii) Nghiên cứu thành công quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá trèn bầu tại An Giang.

2. Tuyên truyền trên Đài PT-TH An Giang

Đã phối hợp thực hiện 05 phóng sự trên Đài PT-TH An Giang: (i) Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp; (ii) Giới thiệu một số sản phẩm chế biến từ các đề tài cơ sở; (iii) Khảo sát chất lượng và nhãn hàng hóa đối với mặt hàng trà và cà phê lưu thông trên thị trường năm 2021; (iv) Xây dựng thương hiệu tôm càng xanh toàn đực ở An Giang; (v) Hiệu quả dự án ứng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm tại huyện Tịnh Biên và Phú Tân, tỉnh An Giang.

3. Tuyên truyền trên môi trường mạng

Đã cập nhật 77 tin lên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ, cập nhật 629 tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các Bộ, ngành ban hành; năng lực hoạt động các tổ chức đánh giá sự phù hợp; thông tin cảnh báo từ Văn phòng TBT Việt Nam lên Website TBT-Agi, với trung bình 243 lượt truy cập/ngày; Website Sàn giao dịch công nghệ đã cập nhật 92 tin tức công nghệ, bản tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời, cập nhật thông tin về KH&CN trên Fanpage Sở Khoa học và Công nghệ, Fanpage Nhãn hiệu chứng nhận An Giang,… nhằm giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới đến với cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

4. Hội nghị, Hội thảo, tập huấn về KH&CN

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 với 28 đại biểu tham dự (Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Công chức phụ trách khoa học và công nghệ thuộc Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố,...). Trong khuôn khổ thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã tổ chức 03 hội thảo với khoảng 60 đại biểu tham dự.

5. Phát hành ấn phẩm thông tin, tuyên truyền

Phát hành 03 Bản tin Khoa học và Công nghệ An Giang: (i) Bản tin số 01/2021 (mừng Xuân Tân Sửu); (2) Bản tin số 02/2021 chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; (3) Bản tin số 03/2021 mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5.

Công tác tuyên truyền KH&CN 6 tháng đầu năm 2021 thực hiện đúng theo Kế hoạch đã ban hành; Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận các thông tin về KH&CN trên nhiều phương tiện như Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang, Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, website TBT-AGi, website www.atte.vn, Fanpage Sở Khoa học và Công nghệ, Fanpage Nhãn hiệu chứng nhận An Giang, Bản tin KH&CN,... Các thông tin được cập nhật thường xuyên, liên tục phù hợp với thực tế tình hình sản xuất, kinh doanh của địa phương, giúp tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nắm được những thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN, kết quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; …

Tuy nhiên, bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền KH&CN có khả năng tập trung đông người như: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền về phát triển khoa học và công nghệ, các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê KH&CN, các đợt triển khai văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động KH&CN cho công chức, viên chức của Sở; hội thảo (sự kiện) tuyên truyền ngày Sở hữu trí tuệ Việt Nam 26/4, các phiên kết nối cung cầu công nghệ, lớp tập huấn về KH&CN tại huyện, thị, thành phố,… chưa thể triển khai đúng với Kế hoạch do tình hình dịch covid đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch covid hạn chế tập trung đông người. 

Trong 06 tháng cuối năm 2021, Sở Khoa và Công nghệ tiếp tục triển khai Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 08/01/2021 về tuyên truyền khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2021. Đối với các hoạt động tập trung đông người như tập huấn, hội nghị, hội thảo,… sẽ căn cứ tình hình thực tế triển khai phù hợp (đảm bảo an toàn phòng chống dịch): Tiếp tục triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động KH&CN cho công chức, viên chức tại cơ quan; Phối hợp với Đài PT-TH An Giang, Báo An Giang thực hiện các chuyên mục khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ,...; Tổ chức các Hội thảo, Hội nghị, tập huấn tuyên truyền về KH&CN, các phiên kết nối cung cầu công nghệ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở, các nhà quản lý, nông dân tiếp cận công nghệ mới, các kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng  vào quy trình sản xuất và đời sống; Tiếp tục cập nhật, đăng tải các tin, bài về KH&CN lên Cổng thông tin  điện tử, website TBT-AGi, Sàn giao dịch công nghệ; phát hành Bản tin khoa học và công nghệ nhằm cung cấp tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nắm được những thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về KH&CN, kết quả nghiên cứu KH&CN./.