Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả khảo sát chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường

Ngày đăng : 23/07/2020
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-SKHCN ngày 18/6/2020 của Giá đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch khảo sát chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 08/07/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ tiến hành cuộc khảo sát chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại 19 tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang theo danh sách đã được phê duyệt, kết quả:

- Tại thời điểm khảo sát, 19 tổ chức đang sử dụng 76 cột đo xăng dầu (gồm 06 cột đo xăng E5 RON 92-II; 38 cột đo xăng RON 95-III; 29 cột đo dầu DO 0,05S-II và 03 cột đo dầu DO 0,01S-V) đều có tem kiểm định còn thời hạn hiệu lực.

- Đoàn khảo sát tiến hành mua 19 mẫu xăng, dầu (gồm 15 mẫu xăng RON 95-III; 01 mẫu xăng E5 RON 92-II và 03 mẫu dầu DO 0,05S-II) của 19 tổ chức đang kinh doanh để gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ thử nghiệm đánh giá chất lượng.

Ngày 17/7/2020, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã gửi phiếu kết quả thử nghiệm mẫu xăng dầu. Kết quả: 19/19 mẫu xăng dầu có kết quả thử nghiệm phù hợp với QCVN 1:2015/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN.

Qua kết quả khảo sát thực tế cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh xăng E5 trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm (chỉ có 04 tổ chức có kinh doanh xăng E5 RON 92-II /19 tổ chức được khảo sát). Nguyên nhân là do mặt hàng này bay hơi nhanh nhưng bán ra chậm, người tiêu dùng chủ yếu lựa chọn nhiên liệu xăng RON 95-III để sử dụng, dẫn đến việc kinh doanh mặt hàng xăng E5 RON 92-II không hiệu quả.

Trong thời gian tới, đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng Kế hoạch khảo sát chất lượng xăng dầu đến cuối năm 2020  nhằm phòng ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm để đề xuất phương án xử lý kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng đối với mặt hàng xăng dầu tại địa phương./.

Văn Cao