Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Văn bản Tỉnh, Sở

Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng : 10/01/2020
Tác giả :
A+ A- In

Số : Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND

Tên : Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành : Dec 23, 2019, 12:00:00 AM Indochina Time

Cơ quan ban hành : UBND tỉnh

Tài Liệu đính kèm:Tải