Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Hội nghị công bố cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

Ngày đăng : 20/05/2020
Tác giả :
A+ A- In

Vào lúc 08 giờ 30, ngày 19 tháng 5 năm 2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019; Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì.

Tại điểm cầu An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì. Thành phần tham dự gồm Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Các sở, ban, ngành tỉnh, Hội cựu Chiến binh tỉnh, Bưu điện tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Chương trình Cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam về công tác phối hợp giám sát đo lường sự hài lòng của người dân về phục vụ hành chính công năm 2019; báo cáo công bố Chỉ số  cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019 của Bộ Nội vụ, phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lãnh đạo các tỉnh An Giang, Thành phố Hà Nội, Tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Lâm Đồng và ý kiến phát biểu của Chủ Tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Phó Thủ Tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã phát biểu kết luận như sau:

Các Địa phương cần đánh giá kỹ hơn việc tiếp cận của người dân với chính quyền, đặc biệt là việc tiếp cận gói hỗ trợ của Chính Phủ cho những người chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Mặc dù đã có những tiến bộ trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như: còn tình trạng nợ đọng văn bản, một số văn bản còn chồng chéo, trùng lắp; một số bộ ngành chưa chủ động trả lời những vướng mắc của người dân; việc công bố, công khai giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, không thực hiện xin lỗi khi trễ hẹn, công tác bố trí, sắp xếp tổ chức, cán bộ chưa đúng theo vị trí việc làm; một số bộ ngành, địa phương chưa ứng dụng tốt CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính…Muốn làm tốt cần phải có bộ máy tinh gọn, cán bộ công chức phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Năm 2020 là một năm rất quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của cả nước và là năm cuối thực hiện Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, các Bộ ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính được nêu trong Nghị Quyết 01 của Chính Phủ; khắc phục tốt nhất hạn chế, khuyết điểm, phát huy tối đa ứu điểm đạt được; Hoàn thiện quy trình, có chế tài xử lý vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính, trễ hạn phải có lý do và xin lỗi người dân; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN; Đầy mạnh rà soát tinh giản sắp xếp tổ chức bộ máy; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đúng thực chất việc đơn giản hóa thủ tục hành chính; Nâng cao tỷ lệ sử dụng CNTT,  mạng internet trong gửi nhận văn bản, hồ sơ, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thới giao Bộ Nội vụ phối hợp cùng các Bộ ngành, các nhà khoa học nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cách đánh giá chỉ số cải cách hành chính ở Bộ ngành, địa phương  về tiêu chí, cách thức tổ chức thực hiện, thành lập hội đồng đánh giá, bộ tiêu chí … đảm bảo công bằng và khách quan hơn

NV