Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Sở hữu trí tuệ

Thông báo đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Ngày đăng : 15/07/2020
Tác giả :
A+ A- In

Thông báo đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Thông báo đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

 

http://media.angiang.gov.vn/sokhcn-portal/FILE-DINH-KEM/THONG-TIN-CAN-BIET/2020/8796-shtt-ttkn.pdf