Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Ngày đăng : 25/11/2016
Tác giả :
A+ A- In

a. Chức năng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ là một đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Khoa học & Công nghệ An Giang, hoạt động với chức năng tư vấn cho các Doanh nghiệp, Công ty, các tổ chức, cá nhân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhận và chuyển giao công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của đơn vị mình.

b. Nhiệm vụ.
1. Hợp tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và triển khai sản xuất thử nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường…

2. Thực hiện các tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ và môi  trường:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.Tư vấn về giám sát môi trường.

- Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nuớc thải, khí thải, nước cấp, nước đóng chai.

- Thiết kế và thi công hệ thống chống sét đánh thẳng.

- Phân tích các chỉ tiêu môi trường nước, không khí…

- Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO, HACCP,…)

- Đánh giá, thẩm định công nghệ.

- Tư vấn đổi mới thiết bị công nghệ, chuyển giao công nghệ.

- Đào tạo nghiệp vụ về quản lý khoa học công nghệ và môi trường.

- Sản xuất các sản phẩm từ vật liệu composite.

- Sản xuất và cung ứng meo giống và bịch phôi nấm các loại: nấm mèo, nấm bào ngư, nấm linh chi, nấm rơm…

- Cung ứng hoá chất, vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động khoa học công nghệ và môi trường.  

- Tư vấn tiết kiệm chi phí trong sản xuất (tiết kiệm điện, nguyên nhiên liệu).