Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Tập huấn chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hoạt động của các Sở, ban ngành các Chi cục thuộc Sở trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng : 16/09/2020
Tác giả :
A+ A- In

Nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh thông qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Chỉ thị số 2710/CT-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang và thực hiện theo Kế hoạch số 515/KH-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước thược Sở, ngành tỉnh An Giang.

Ngày 11/9/2020 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ Kỹ thuật cao tổ chức tập huấn “Chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho Lãnh đạo các Sở, thư ký ISO, các công chức được giao phụ trách ISO tại các phòng, bộ phận chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ và Thanh tra tỉnh. Số lượng đại biểu tham dự là 33 đại biểu.

Ông Đoàn Hồng Lý Quang Hoa- Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ Kỹ thuật cao đã triển khai đến các Sở, ban ngành tỉnh một số nội dung như: Giới thiệu các bước chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; phương pháp xây dựng, triển khai áp dụng các tài liệu mô hình HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

Kết thúc buổi tập huấn, Chuyên gia tư vấn đã trao đổi, giải đáp thắc mắc và thống nhất các hạng mục công việc giao cho các Sở, ban ngành tỉnh thực hiện trong thời gian tới./.

Trung Hiếu