Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Văn bản Trung ương

Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Ngày đăng : 21/01/2020
Tác giả :
A+ A- In

Số : Thông tư 17/2019/TT-BKHCN

Tên : Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Ngày ban hành : Dec 10, 2019, 12:00:00 AM Indochina Time

Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ

Tài Liệu đính kèm:Tải