Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Quy định gạo xuất sang Châu Âu

Ngày đăng : 06/11/2020
Tác giả :
A+ A- In

Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực vào ngày 01/8/2020. Đây trở thành cơ hội giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản. Tại An Giang, với thế mạnh sản xuất và xuất khẩu gạo, các doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu sang Châu Âu. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi Hiệp định, doanh nghiệp vẫn còn một số khó khăn trong quá trình cập nhật thông tin. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công Thương An Giang đã phối hợp Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương trích lược nội dung Hiệp định, cụ thể:

Về thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo: Trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, EU cam kết dành hạn ngạch thuế quan (HNTQ) cho Việt Nam đối với gạo với lượng hạn ngạch là 80.000 tấn/năm, trong đó gạo thơm đã xay xát với lượng hạn ngạch là 30.000 tấn/năm (tại Chương 2, Phụ lục 2-A).

Về thủ tục thực hiện ưu đãi theo hạn ngạch

Thủ tục phía Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường EU: để được hưởng thuế suất 0% theo hạn ngạch, phải có giấy chứng nhận đúng chủng loại (authenticity certificate) được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nêu rõ gạo thuộc một trong các chủng loại gạo được nêu ở trên. Doanh nghiệp cần cung cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục hải quan.

Thủ tục phía EU, cần có đơn xin cấp phép nhập khẩu gửi cho cơ quan có thẩm quyền phía bên Châu Âu: (1) Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu sẽ được nộp tại cơ quan có thẩm quyền của Nước thành viên trong 07 ngày đầu tiên của mỗi tháng theo lịch trong suốt giai đoạn cấp HNTQ, ngoại trừ tháng 12 khi không có đơn nào được nộp; (2) Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 sẽ được nộp trong giai đoạn từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 11 của năm trước đó và (3) Người nộp đơn phải nộp một số tiền bảo đảm là 30 Euro trên một tấn tại thời điểm nộp đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu.

* Thông tin chung thêm về EVFTA:

http://evfta.moit.gov.vn/?page=overview&category_id=2809fd0e-b509-41c4-aa5f-fc2257d628c2

* Cơ quan quản lý hạn ngạch Taxation Customs EU:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en

* Thông tin về hạn ngạch TRC do EU đã cấp/còn lại:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en

 

Ngân Giang