Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản pháp luật mới đợt 2/2020

Ngày đăng : 31/07/2020
Tác giả :
A+ A- In

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và Kế hoạch số 47/KHPH-STP-LĐLĐ ngày 13/3/2020 giữa Sở Tư pháp và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, ngày 29/7/2020 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới đợt 02 năm 2020.

Đến tham dự Hội nghị gồm các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Tuyên truyền viên pháp luật thuộc hệ thống công đoàn; Giám đốc, Tư vấn viên pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh An Giang.

Nội dung tập huấn tập trung triển khai các văn bản luật sau:

1/ Luật An ninh mạng năm 2018

2/ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018.

3/ Luật Dân quân tự vệ năm 2019

4/ Luật lượng dự bị động viên năm 2019

Trong đó, nhấn mạnh việc vận dụng các văn bản luật trên phải đúng với điều kiện của nước ta, đặc biệt, các báo cáo viên khi truyền đạt lại cho cơ quan, đơn vị phải thể hiện đúng với chủ trương, tinh thần của đảng, chính sách của nhà nước nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt các quy định pháp luật của nhà nước tránh trường hợp xảy ra những vi phạm đáng tiếc,…đặc biệt là Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018.

HT