Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Sở hữu trí tuệ

Triển khai Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2020

Ngày đăng : 22/09/2020
Tác giả :
A+ A- In

Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đã sáng tạo các công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội đang thực hiện tại Việt Nam, áp dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, khuyến khích các tài năng sáng tạo nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần vào việc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Bộ ngành tiếp tục tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020.

1. Các lĩnh vực đăng ký tham gia Giải thưởng

(i) Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông;

(ii) Cơ khí và tự động hóa;

(iii) Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;

(iv) Công nghệ vật liệu;

(v) Công nghệ nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

(vi) Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

2. Đối tượng tham gia

- Các tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Việt Nam có các công trình khoa học và công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi 5 năm tính đến thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3 . Cơ cấu, giá trị Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng cho mỗi lĩnh vực có tối đa: 1 Giải nhất; 2 Giải nhì; 3 Giải ba; 4 Giải khuyến khích. Các giải được nhận tiền thưởng theo quy định tại Thông tư 27//2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính. Riêng Giải nhất, nhì, ba: Mỗi giải được tặng Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Biểu trưng vàng sáng tạo; Giải khuyến khích: Mỗi giải được nhận Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức Giải thưởng;

Mỗi công trình có tối đa 02 đồng tác giả. Tác giả, đồng tác giả và cộng sự có mức đóng góp từ 20% trở lên mới được xét tặng Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

4. Hồ sơ tham dự Giải thưởng có 2 bộ, mỗi bộ bao gồm:

a. Đơn xin tham dự Giải thưởng (theo mẫu).

b. Bản tóm tắt giới thiệu công trình và bản toàn văn công trình.

c. Bản liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo và mức độ sử dụng, đặc biệt là các phần mềm mã nguồn mở.

d. Bản gốc nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học. Nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của công chứng.

đ. Danh sách các tác giả, đồng tác giả và các cộng sự kèm theo thỏa thuận về tỷ lệ phần trăm (%) đóng góp bằng chính lao động sáng tạo của từng người, có xác nhận của cơ quan chủ quản.

e. Các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng đó mang lại, các bản đề mô.

Các file ảnh tác giả, ảnh công trình và các video phóng sự liên quan tới công trình gửi bằng đĩa CD hoặc các phương tiện khác.

Các giải pháp, công trình dự thi của tổ chức, cá nhân tham dự gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30/11/2020 theo địa chỉ:

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

Số 53 Nguyễn Du, Hà Nội - ĐT: 024.38.226419

Website: www.vifotec.vn - Email: info@vifotec.vn

Thông tin chi tiết (Quy chế, Đơn đăng ký tham gia giải thưởng ...) truy cập tại website: www.vifotec.vn hoặc http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Tin vắn.

 

HT