Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của tỉnh An Giang

Ngày đăng : 31/08/2020
Tác giả :
A+ A- In

Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 26/8/2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang thực hiện theo công văn số 885/SNV-CCVTLT ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Chi cục Văn thư- Lưu trữ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.

Nhằm triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư, lưu trữ giúp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức kịp thời cập nhật những kiến thức mới góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức đi vào nề nếp.

Tham dự buổi khai giảng gồm có ông Dương Văn Lịnh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang; Thạc sĩ Lê Thị Nguyệt Lưu - Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và hơn 106 học viên từ các Sở, ban, ngành tỉnh; Cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Đơn vị sự nghiệp, Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các Hội đặc thù cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Quản lý văn bản đi, văn bản đến; Soạn thảo và ban hành văn bản; Hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; Hướng dẫn và thực hành lập hồ sơ công việc giấy; Hướng dẫn và thực hành lập hồ sơ công việc điện tử tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử);Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến: Văn bản giấy và văn bản điện tử;Thảo luận.

Kết thúc 03 ngày tập huấn, học viên được trang bị những kiến thức kỹ năng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ theo sát tinh thần của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ trong công tác văn thư./.

Uyên Phương