Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng : 03/11/2020
Tác giả :
A+ A- In

Nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh thông qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Chỉ thị số 2710/CT-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang và thực hiện Kế hoạch số 515/KH-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở ngành tỉnh.

Trong các ngày 28-30/10/2020 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội trường UBND thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, UBND huyện Tri Tôn và Phú Tân. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ Kỹ thuật cao tổ chức tập huấn “Kỹ năng đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”  vào hoạt động của các Sở, ban ngành, Chi cục thuộc Sở, UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với thành phần đại biểu tham dự là Lãnh đạo cơ quan, thư ký ISO, các công chức được giao phụ trách ISO tại các phòng, bộ phận chuyên môn của các cơ quan.

Chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ Kỹ thuật cao đã triển khai đến các công công chức của các đơn vị tham dự tập huấn một số nội dung như: Khái niệm về đánh giá nội bộ; công tác tổ chức chuẩn bị đánh giá (lập kế hoạch, chương trình, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, nguồn lực…); phương pháp thành lập và trách nhiệm các thành viên trong đoàn đánh giá (lựa chọn chuyên gia đánh giá, hoạt động của các nhóm đánh giá…); các kỹ năng cơ bản khi tổ chức cuộc đánh giá nộ bộ (tìm và phát hiện các điểm không phù hợp, ghi chép, hỏi nghe, phân tích…); phân loại sự không phù hợp, báo cáo đánh giá, báo cáo sự không phù hợp; giám sát hành động khắc phục sau đánh giá; tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL.

Kết thúc buổi tập huấn, Chuyên gia tư vấn đã trao đổi, giải đáp thắc mắc và thống nhất các hạng mục công việc giao cho các đơn vị thực hiện trong thời gian tới./.

Trung Hiếu