Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
đường dây nóng SKHCN
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng : 16/09/2020
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện theo Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 và Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 14/8 – 27/8/2020 Đoàn kiểm tra ISO của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 09 Sở, ban ngành tỉnh và đơn vị trực thuộc Sở; 05 UBND huyện, thị xã, thành phố và 30 UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

 Nội dung kiểm tra chủ yếu liên quan đến việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (Báo cáo kết quả việc áp dụng HTQLCL, kế hoạch duy trì và áp dụng HTQLCL, kế hoạch thực hiện đánh giá nội bộ, báo cáo đánh giá nội bộ, mục tiêu chất lượng, kiểm tra các hồ sơ liên quan đến giải quyết TTHC) và kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả kiểm tra đa số các đơn vị đã thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; các hồ sơ đều đầy đủ thành phần và đảm bảo trả kết quả đúng thời gian theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị vẫn chưa cung cấp đủ thành phần hồ sơ theo quy định của Đoàn kiểm tra ISO tại thời điểm kiểm tra.

Đối với các đơn vị đã báo cáo và cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ theo nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; đối với các đơn vị chưa cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ, Đoàn kiểm tra ISO yêu cầu đơn vị hoàn chỉnh và bổ sung hồ sơ gửi cho Đoàn theo đúng thời gian quy định.

Qua đợt kiểm tra, các đơn vị chịu sự kiểm tra đã thực sự quan tâm hơn và thấy được hiệu quả, cũng như tầm quan trọng của việc áp dụng HTQLCL vào cơ quan của mình. Từ đó góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh theo Chỉ thị số 2710/CT-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang một cách có hiệu quả./.

Trung Hiếu