Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Thực hiện Khai báo y tế trước khi vào tỉnh An Giang

Ngày đăng : 08/07/2021
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện Thông báo Kết luận số 296/TB-VPUBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại buổi họp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Sở Y tế tỉnh An Giang đã ban hành Thông báo số 1875/TB-SYT ngày 07/7/2021 về thực hiện khai báo y tế trước khi vào tỉnh An Giang.

Theo đó, để tăng cường biện pháp kiểm soát y tế tại các chốt kiểm soát khi vào địa phận tỉnh An Giang; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ phương tiện, giảm ùn tắc, tập trung đông người tại các chốt kiểm soát nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Xin Thông báo “Tờ khai y tế” (áp dụng cho đối tượng không dùng khai báo y tế điện tử) khi vào địa phận tỉnh An Giang. Tờ khai y tế gồm 01 tờ giấy A4 bao gồm: thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ, trung thực thông tin của người khai báo y tế tại (trang 01), phần thông tin cảnh báo giúp mọi người biết trách nhiệm của mình khi khai báo y tế không đầy đủ hoặc không trung thực tại (trang 2).

Các tổ chức, cá nhân tải Tờ khai y tế tại các địa chỉ sau:

1. Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang http://angiang.gov.vn;

2. Cổng thông tin điện tử Sở Y tế An Giang http://soyte.angiang.gov.vn;

3. Sở Khoa học và Công nghệ An Giang: http://sokhcn.angiang.gov.vn;

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang: http://cdcangiang.vn.

5. Một số phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Đề nghị mọi người dân chấp hành nghiêm túc việc thực hiện khai báo y tế theo mẫu Tờ khai này trước khi muốn vào tỉnh An Giang./.

T.Tùng

Tài Liệu đính kèm:Tải về