Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Hoạt động KH&CN
Skip portlet Portlet Menu

Hoạt động quản lý khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

A. Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

1. Đề tài cấp tỉnh

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018-2019

=> Thông báo về việc tuyển chọn tố chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 (đợt 2).

Tiến độ thực hiện các đề tài KH&CN cấp tỉnh 

2. Dự án cấp tỉnh

Hồ sơ thủ tục xin hỗ trợ đổi mới công nghệ

B.Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Các văn bản liên quan đến nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

1. Danh mục nhiệm vụ KH&CN cơ sở triển khai năm 2019 - 2020

2. Danh mục Nhiệm vụ KH&CN cơ sở triển khai năm 2019

3. Danh sách nhiệm vụ KH&CN cơ sở nghiệm thu trong năm 2018

C. Nhãn hiệu chứng nhận An Giang

1. Pano tuyên truyền nhãn hiệu chứng nhận An Giang

2. Quy chế 

2. 1. Quy chế sử dụng nhãn hiệu  (Quyết định 77)

2.1 Bổ sung quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (Quyết định 230)

3. Đặc tính

4. Mẫu đơn đăng ký sử dụng 

5. Danh sách đơn vị được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang

D. Hồ sơ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

I. Nhãn hiệu

1. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: 

2. Hồ sơ đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

3. Hồ sơ đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

II. Kiểu dáng

1. Hồ sơ  đăng ký kiểu dáng công nghiệp

III sáng chế

1. Hồ sơ  đăng ký sáng chế

2. Hồ sơ  yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

3. Hồ sơ  ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

4. Hồ sơ  duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

5. Hồ sơ  đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam​​

6. Hồ sơ  đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

7. Hồ sơ  đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

IV. Chỉ dẫn địa lý

1. Hồ sơ  đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

 

 

 

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn