Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Hoạt động khoa học công nghệ trong nứơc
Skip portlet Portlet Menu
  (23/05/2019)
Thực hiện chủ trương và Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 là mục tiêu chiến lược hết sức quan trọng được Đảng và Nhà nước xem là yếu tố cốt lõi được đặt lên hàng đầu, xem khoa học và công nghệ chính là nền tảng của phát triển bền vững, Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt sẽ tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2019 và Diễn đàn Thương hiệu Việt “Kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại phát triển kinh tế doanh nghiệp”.
  (14/05/2019)
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 theo đề nghị của BCĐ biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tại Công văn số 6300/BCĐSVSTVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 theo điều kiện thực tế của địa phương trước ngày 14 tháng 6 năm 2019 (không quá 3 công trình) với Tiêu chí, điều kiện tuyển chọn sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019 như sau:
  (12/04/2019)
Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.
  (01/03/2019)
Năm 2019 được UNESCO chọn là năm Quốc tế kỷ niệm “Bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học”. Nhằm hưởng ứng sự kiện này, Bộ Khoa học & Công nghệ phát động và giao trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu, thiết kế Bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học”. Cuộc thi tổ chức dành cho học sinh, sinh viên là người Việt Nam nhằm phát huy tinh thần khoa học và tính sáng tạo của các cá nhân, tập thể với các nội dung sau:
  (21/01/2019)
Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018, quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
  (16/11/2018)
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa của Viện Hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được triển khai từ năm 2016 nhằm khích lệ và tôn vinh nhà khoa học có thành tựu xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ. Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016 đã được trao tặng cho 02 nhóm tác giả.
  (01/11/2018)
Thực hiện chương trình công tác về thỏa thuận hợp tác số 16/TTHT-UBND ngày 9/5/2018 giữa UBND các tỉnh Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ về phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 – 2020.
  (17/10/2018)
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 phê duyệt Đề án “phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
  (15/10/2018)
Ngày 09 tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Việt Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học và Triển lãm quốc tế nhằm giới thiệu các hướng nghiên cứu của Trường nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Trường.
  (11/10/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công thương vừa ban hành Quy chế phối hợp số 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT ngày 08/8/2018 về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL) nhằm mục đích: (1) Bảo đảm sự phối hợp thống nhất giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công thương trong công tác xây dựng và quản lý CDĐL của Việt Nam; (2) Góp phần tích cực trong quản lý nhà nước về CDĐL, hiệu quả kinh tế - xã hội của bảo hộ CDĐL, nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm mang CDĐL; (3) Góp phần triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tuyên bố chung của Việt Nam với các nước về CDĐL.
Trang1 trong 3
2
trong 3
3
trong 3
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn