Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Xây dựng nông thôn mới
Skip portlet Portlet Menu
  (15/11/2016)
Là một xã nông thôn đặc thù làm kinh tế nông nghiệp, trong đó diện tích đất sản xuất là 1.348ha, số hộ có đất sản xuất là 1.421 hộ thuộc 02 vùng bờ Bắc và bờ Nam kênh Vĩnh An, đời sống của bà con nông dân chủ yếu làm nông nghiệp, làm thuê và mua bán nhỏ.
  (23/03/2017)
(Cổng TTĐT AG)- Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa thông qua Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
  (04/07/2017)
Những năm qua, Phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi ( NDSXKDG ) trên địa bàn xã Lê Chánh ( thị xã Tân Châu ) không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, năm sau cao hơn năm trước, phong trào tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tính cần cù sáng tạo, dám nghỉ dám làm, phát huy tính sáng kiến trong lao động sản xuất, từ đó nhiều hội viên nông dân giúp nhau phát triển kinh tế.
Trang1 trong 1
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn