Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Đơn vị trực thuộc
Skip portlet Portlet Menu
  (25/11/2016)
a. Chức năng Thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm và thực hiện các dịch vụ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng của Trung tâm, đề xuất cơ chế thu hút ươm tạo các doanh nghiệp khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp sinh học, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
  (25/11/2016)
a. Chức năng: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ do Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập, có chức năng giúp Giám đốc Sở KHCN thực hiện quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá ở tỉnh An Giang theo quy định của pháp luật. Chi cục TCĐLCL có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở KHCN, chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
  (25/11/2016)
a. Chức năng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ là một đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Khoa học & Công nghệ An Giang, hoạt động với chức năng tư vấn cho các Doanh nghiệp, Công ty, các tổ chức, cá nhân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhận và chuyển giao công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của đơn vị mình.
Trang1 trong 1
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn