Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(07/12/2016)

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3264/QĐ-UBND phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang nhằm mục tiêu Xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp hỗ trợ quản lý tình hình sản xuất nông nghiệp và chia sẻ các thông tin về nông nghiệp phục vụ nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân. Hệ thống cung cấp thông tin nhanh, chính xác phục vụ việc tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo phát triển bền vững.

Đề tài do Viện Địa lý tài nguyên TPHCM chủ trì, TS. Trần Thái Bình chủ nhiệm, thực hiện 18 tháng (từ tháng 11/2016 - 4/2018) với các nội dung sau:     1. Nghiên cứu khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu; 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin nông nghiệp tỉnh An Giang; 3. Xây dựng ontology phục vụ tìm kiếm dữ liệu nông nghiệp; 4. Xây dựng WebGIS phục vụ hiển thị, phân tích, tìm kiếm và chia sẻ thông tin nông nghiệp; 5. Đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương phục vụ khai thác, sử dụng và phát triển hệ thống.

Kinh phí thực hiện là 1.040.450.000 đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang.

Đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả: Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang,  Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị, thành phố tỉnh An Giang; Trung tâm Nghiên cứu và PTNT - Trường Đại học An Giang, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang và các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.

Sản phẩm chính của đề tài:

- Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Báo cáo chuyên đề xây dựng ontology phục vụ tìm kiếm dữ liệu nông nghiệp.

- Cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin nông nghiệp tỉnh An Giang.

- WebGIS hệ thống thông tin nông nghiệp và ứng dụng thu thập dữ liệu về tình hình dịch bệnh tại hiện trường.

- Báo cáo tổng kết.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ cho tỉnh An Giang chuyên ngành Địa lý/Nông Lâm/Bản đồ/viễn thám/GIS.

Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và thủ trưởng đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ về việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành./.

NL

Trang12345678910... 14
trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Dự báo thời tiết
Giá vàng, ngoại tệ
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Đinh Thị Việt Huỳnh - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 69/GP-TTĐT ngày 7/04/2011 - Cơ quan cấp phép: Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Điện thoại: (076) 3852212 - Fax: (076) 3854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn