Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(07/10/2016)

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2713/QĐ-UBND phê duyệt đề tài Nghiên cứu thử nghiệm trục liên thông kết nối một số phần mềm tỉnh An Giang do TS. Ngô Bá Hùng chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ chủ trìnhằm mục tiêu: Đánh giá hiện trạng hạ tầng thông tin, hiện trạng và năng lực ứng dụng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang; Xây dựng trục liên thông có khả năng kết nối cổng thông tin quốc gia và có khả năng mở rộng cho các phần mềm khác trong tương lai; Thí điểm liên thông kết nối 02 phần mềm: Đăng ký hộ kinh doanh cá thể và (2) Chính phủ điện tử; Mở rộng kết nối liên thông đến các đối tượng phần mềm khác của tỉnh An Giang: phần mềm quản lý văn bản 03 cấp tỉnh An Giang, phần mềm quản lý văn bản điều hành của Chính phủ với các phần mềm quản lý văn bản 03 cấp tỉnh An Giang, phần mềm một cửa cấp huyện và dịch vụ công mức độ 3; Phát triển giải pháp liên thông giữa cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh với các phần mềm nghiệp vụ.

Đề tài thực hiện 24 tháng (từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2018) và chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ tháng 11/2016 - 12/2017, giai đoạn 2 từ tháng 01/2018 - 11/2018 gồm 05 nội dung chính: 1. Đánh giá hiện trạng hạ tầng thông tin, hiện trạng và năng lực ứng dụng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;2. Nghiên cứu và xây dựng trục liên thông AG-ESB; 3. Phát triển các giải pháp liên thông đáp ứng 5 yêu cầu liên thông hiện tại của tỉnh An Giang; 4. Đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực để tiếp nhận trục liên thông AG-ESB; 5.

            Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 919.877.400 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN.

            Sản phẩm đề tài gồm: Báo cáo đánh giá hiện trạng hạ tầng thông tin, hiện trạng và năng lực ứng dụng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 01 phần mềm trục liên thông AG-ESB; Giải pháp liên thông kết nối các phần mềm; 01 bài báo khoa học đăng trên Kỷ yếu hoặc Tạp chí có ISBN hoặc ISSN; Hỗ trợ đào tạo ít nhất 01 cử nhân và 01 thạc sĩ cho tỉnh An Giang; Báo cáo tổng kết giai đoạn 1 và báo cáo tổng kết đề tài.

            Sở Thông tin và Truyền thông  là đơn vị phối hợp thực hiện và tiếp nhận sử dụng kết quả nghiên cứu.

Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nội dung theo quyết định được phê duyệt, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện đề tài theo quy định hiện hành. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đề tài và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 NL

Trang12345678910... 14
trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Dự báo thời tiết
Giá vàng, ngoại tệ
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Đinh Thị Việt Huỳnh - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 69/GP-TTĐT ngày 7/04/2011 - Cơ quan cấp phép: Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Điện thoại: (076) 3852212 - Fax: (076) 3854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn