Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(29/12/2016)

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3562/QĐ-UBND phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng các mô hình du lịch trọng điểm dựa vào cộng đồng tỉnh An Giang nhằm mục tiêu Nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm về du lịch cộng đồng tỉnh An Giang trên cơ sở vận dụng lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn phát triển du lịch cộng đồng trên thế giới và ở Việt Nam; Triển khai thực hiện mô hình thí điểm về du lịch cộng đồng tỉnh An Giang; Đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng tỉnh An Giang nhằm khai thác bền vững tài nguyên du lịch, cải thiện đời sống người dân địa phương, nâng cao sự hài lòng của khách du lịch.

Đề tài do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì, TS. Đào Ngọc Cảnh chủ nhiệm, được thực hiện 24 tháng (từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2018) gồm 06 nội dung:

1. Nghiên cứu tổng quan lý thuyết và thực tiễn phát triển du lịch cộng đồng trên thế giới và Việt Nam;

2. Phân tích tài nguyên du lịch và thực trạng khai thác bền vững tài nguyên du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh An Giang:

- Chuyên đề 1: Tiềm năng, thực trạng khai thác bền vững tài nguyên du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh An Giang.

3. Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tỉnh An Giang

- Chuyên đề 2: Báo cáo thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tỉnh An Giang.

4. Xây dựng và triển khai mô hình thí điểm về du lịch cộng đồng tại An Giang

- Chuyên đề 3: Xây dựng và triển khai mô hình thí điểm về du lịch cộng đồng tỉnh An Giang.

- Chuyên đề 4: Xây dựng các chương trình du lịch kết nối các điểm du lịch cộng đồng tỉnh An Giang với các tour, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh.

5. Tập huấn về du lịch cộng đồng cho cán bộ quản lý và người dân địa phương tại tỉnh An Giang

6. Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh An Giang

- Chuyên đề 5: Các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tỉnh An Giang

Sản phẩm chính của đề tài: 01 Báo cáo khoa học tổng kết đề tải; 05 Báo cáo 05 chuyên đề; 01 Mô hình thí điểm về du lịch cộng đồng tỉnh An Giang đảm bảo hài hòa lợi ích các bên tham gia du lịch cộng đồng, có đánh giá hiệu quả đạt được; 02 Bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ hoặc Trường Đại học An Giang; Hỗ trợ đào tạo 02 sinh viên đại học.

 Dự toán kinh phí thực hiện: 468.745.600 đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang.

Đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.

Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và thủ trưởng đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ về việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành./.

NL

 

Trang12345678910... 14
trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Dự báo thời tiết
Giá vàng, ngoại tệ
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Đinh Thị Việt Huỳnh - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 69/GP-TTĐT ngày 7/04/2011 - Cơ quan cấp phép: Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Điện thoại: (076) 3852212 - Fax: (076) 3854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn