Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(23/12/2016)

Ngày 12/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3506/QĐ-UBND phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh An Giang nhằm mục tiêu xác lập dẫn liệu về cơ sở khoa học - thực tiễn, làm nền tảng xây dựng hiệu quả mô hình nuôi tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện ruộng lúa ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Đề tài do PGS.TS Dương Nhựt Long chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ chủ trì, thực hiện 24 tháng (từ tháng 12/2016 đến 12/2018) gồm 04 nội dung:

 1.  Khảo sát, đánh giá và xác định được các nhân tố tác động ảnh hưởng đến các giải pháp công nghệ và hiệu quả của mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa ở huyện Thoại Sơn;

 2. Thí nghiệm xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu (nhiệt độ gia tăng, hạn hán xuất hiện nhiều trong vùng, khả năng kiểm soát và điều tiết chất lượng nước ở vùng và mô hình nuôi bị hạn chế, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng);

 3. Thực nghiệm xây dựng mô hình ứng dụng mạng cảm biến để đo đạc, giám sát và quản lý vùng nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Thoại Sơn;

 4. Thu hoạch sản phẩm, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và phân tích hiệu quả tài chính mang lại từ các mô hình nuôi tôm thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu ở huyện Thoại Sơn.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện đề tài 1.804.752.440 đồng, trong đó kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ 1.291.941.000 đồng.

 Sản phẩm chính của đề tài là: a) 01 báo cáo kết quả tổng hợp về tôm càng xanh trong ruộng lúa thích ứng với biến đổi khí hậu; b) 07 quy trình công nghệ ương và nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa thích ứng biến đổi khí hậu; c) Mô hình sản xuất ổn định về chất lượng tôm càng xanh thương phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu; d) 03 cán bộ kỹ thuật và 15 nông dân được đào tạo kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa; đ) 03 bài báo được đăng trên Tạp chí khoa học; e) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ và 02 sinh viên.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang,  Trung tâm Giống thủy sản An Giang.

Đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả: Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang, các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.

Đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ về việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành.

 

NL

Trang12345678910... 14
trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Dự báo thời tiết
Giá vàng, ngoại tệ
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Đinh Thị Việt Huỳnh - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 69/GP-TTĐT ngày 7/04/2011 - Cơ quan cấp phép: Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Điện thoại: (076) 3852212 - Fax: (076) 3854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn