Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(29/08/2017)

 Ngày 11/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2440/QĐ-UBND phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình cánh đồng lớn theo phương châm 4H (hợp tác, hiện đại, hài hòa, hiệu quả) nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình sản xuất lúa theo hướng hợp tác, hiện đại, hài hòa thân thiện với môi trường và có hiệu quả cao; đồng thời góp phần tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo tỉnh An Giang.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, đề tài do Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam chủ trì, TS. Nguyễn Công Thành, thực hiện 36 tháng (từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2020), gồm 05 nội dung:

1. Đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại vùng nghiên cứu huyện Thoại Sơn và phân tích các điều kiện tự nhiên, xã hội phục vụ cho phát triển sản xuất theo mô hình 4H.

2. Xây dựng các quy trình, mô hình sản xuất hiệu quả theo phương châm 4H, có gắn kết các giải pháp bảo quản, sơ chế, chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

3. Xây dựng tổ hợp tác/hợp tác xã thực hiện mô hình sản xuất lúa cánh đồng lớn 4H.

4. Đào tạo, nâng cao năng lực (chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân, doanh nghiệp) phục vụ phát triển các mô hình.

5. Ứng dụng cơ giới hóa và sau thu hoạch cho lúa hữu cơ phù hợp với mô hình.

Dự toán kinh phí thực hiện: 2.801.632.080 đồng, trong đó kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 1.451.322.080 đồng.

 Sản phẩm đề tài: Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt về kết quả nghiên cứu; Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng về 4H trong các mô hình cánh đồng lớn tỉnh An Giang; 03 báo cáo chuyên đề chuyên sâu; Mô hình cánh đồng lớn 4H chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có quy mô diện tích ít nhất 100 ha đạt chứng nhận EU, USDA, JAS và hoàn thành hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận An Giang; đồng thời, có sự tham gia của các công ty thu mua tiêu thụ 100%, tăng thu nhập nông dân từ 30 - 50%; Quy trình sản xuất lúa hữu cơ đạt chuẩn quốc tế có gắn với nhãn hiệu chứng nhận An Giang; 02 bài báo được đăng có nội dung liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. Hỗ trợ đào tạo 01 sinh viên cao học hoặc 01 sinh viên đại học chuyên ngành nông học.

 Đơn vị phối hợp thực hiện, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thoại Sơn; Công ty Cổ phần Gentraco; Công ty TNHH Nghiên cứu, sản xuất, cung ứng nông sản hữu cơ và an toàn Việt Nam (VIORSA); Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang; Các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.

Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện đề tài theo quy định hiện hành. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đề tài và báo cáo UBND tỉnh theo quy định, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm giao nộp và bàn giao sản phẩm cho đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài này với biên bản bàn giao trách nhiệm cụ thể nhằm có cơ sở đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu và hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực khoa học và công nghệ./.

 

NL

Trang12345678910... 23
trong 23

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Dự báo thời tiết
Giá vàng, ngoại tệ
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 69/GP-TTĐT ngày 7/04/2011 - Cơ quan cấp phép: Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Điện thoại: (076) 3852212 - Fax: (076) 3854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn