Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(16/08/2017)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 phê duyệt đề tài Nghiên cứu đánh giá tiềm năng phát triển khởi nghiệp và thu hút đầu tư vào tỉnh An Giang nhằm mục tiêu: Đánh giá thực trạng khởi nghiệp và tình hình thu hút đầu tư vào khởi nghiệp ngành nông nghiệp và du lịch, tỉnh An Giang; Phân tích hệ số khởi nghiệp (Entrepreneurship Monitor-EM) tỉnh An Giang; Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; Xây dựng, phát triển mô hình mẫu về khởi nghiệp tại tỉnh An Giang; Đề xuất chính sách hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh An Giang.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, đề tài do TS. Trần Thị Út chủ nhiệm, Trường Đại học Hoa Sen TP Hồ Chí Minh chủ trì, thực hiện 18 tháng (từ tháng  9/2017 đến tháng 02/2019) gồm 05 nội dung chính:

1. Nghiên cứu hiện trạng khởi nghiệp và tiềm năng thu hút đầu tư vào khởi nghiệp của các ngành nghề tiêu biểu.

2.  Lượng giá và phân tích hệ số khởi nghiệp EM năm 2017 của tỉnh An Giang (Entrepreneurship monitor).

3. Đề xuất chương trình đào tạo, nâng cao năng lực khởi nghiệp của các ngành nghề tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

4. Xây dựng, mô hình mẫu về khởi nghiệp tại tỉnh An Giang.

5. Phân tích, lượng giá các chính sách hỗ trợ phát triển khởi nghiệp và doanh nghiệp. Đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp.

 Sản phẩm đề tài: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 03 báo cáo chuyên đề (Hiện trạng khởi nghiệp và tiềm năng thu hút đầu tư vào khởi nghiệp An Giang; Đánh giá Hệ số khởi nghiệp tỉnh An Giang; Phân tích chính sách của nhà nước và địa phương đến khởi nghiệp, hỗ trợ và các rào cản; Chương trình đào tạo khởi nghiệp có thể áp dụng giảng dạy ở các trường đào tạo tay nghề cho lực lượng lao động An Giang; Công bố hệ số khởi nghiệp tỉnh An Giang; 01 bài báo được đăng có nội dung liên quan đến nội dung nghiên cứu).

Đơn vị phối hợp thực hiện, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu: Trường Đại học An Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn An Giang và các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.

Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện đề tài theo quy định hiện hành. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đề tài và báo cáo UBND tỉnh theo quy định, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm giao nộp và bàn giao sản phẩm cho đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài với biên bản bàn giao trách nhiệm cụ thể nhằm có cơ sở đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu và hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực KH&CN.

Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và thủ trưởng đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ về việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành../.

NL

Trang12345678910... 14
trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Dự báo thời tiết
Giá vàng, ngoại tệ
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 69/GP-TTĐT ngày 7/04/2011 - Cơ quan cấp phép: Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Điện thoại: (076) 3852212 - Fax: (076) 3854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn