Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản pháp luật mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu

I. LUẬT

1. Luật đường sắt

2. Luật Quản lý ngoại thương

3. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

4. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

5. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

6. Luật Thủy lợi

7. Luật Chuyển giao công nghệ

8. Luật Du lịch

9. Luật Cảnh vệ

10. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

11. Luật Trợ giúp pháp lý

12. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 

II. NGHỊ QUYẾT

1.Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

3. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

4. Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

5. Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành  phần

6. Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào

7. Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào

8. Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự

9. Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020

10. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

11. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”.

12. Nghị quyết Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

III. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

1. Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

2. Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 69/GP-TTĐT ngày 7/04/2011 - Cơ quan cấp phép: Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Điện thoại: (076) 3852212 - Fax: (076) 3854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn